Afdrukken

Welkom bij TaalAccent.nl

TaalAccent is een logopedisch bedrijf in Amsterdam gespecialiseerd in:

uitspraakverbetering / vergroting van de verstaanbaarheid

accentvermindering

van de Nederlandse taal bij volwassenen.

Kan je uitspraak van het Nederlands nog beter? Of ben je, als anderstalige, nog niet voldoende verstaanbaar? TaalAccent helpt je , in individuele lessen, je verstaanbaarheid te vergroten en je uitspraak te verbeteren. In deze lessen is er aandacht voor alle facetten van de Nederlandse uitspraak ( klemtoon, zinsaccenten, ritme, "moeilijke" klanken etc.).

Doordat de lessen 1:1 zijn krijgen persoonlijke wensen ( bijv. het vergroten van de woordenschat)  alle aandacht en kan het geleerde meteen gebruikt worden in het dagelijkse leven / op het werk.

Inmiddels heeft TaalAccent lesgegeven aan meer dan 50 nationaliteiten. 

TaalAccent helpt je ook als Nederlands je moedertaal is maar je accent de verstaanbaarheid beïnvloedt.

Wil je direct informatie over een lesprogramma, klik dan op de knop hiernaast.